शासनका आधारभुत पक्षहरु: अवधारणा, सन्दर्भ र विशेषताहरु

शासनका आधारभूत पक्षहरु: अवधारणा, सन्दर्भ र विशेषताहरु

शासनका आधारभूत पक्षहरु: अवधारणा, सन्दर्भ र विशेषताहरु …. -स्मृति हमाल ठकुरी शासन (Governance) को अर्थ र परिभाषा राज्य संचालन गर्ने प्रकृया, विधि, पद्धति, मापदण्ड र कार्यशैली नै शासन हो । शासन सरकार मूख्य पात्रको रुपमा रही निजी क्षेत्र र गैरसरकारी क्षेत्रसँग सहकार्य र साझेदारीको कार्य गर्ने पद्धति हो। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका तथा संवैधानिक निकाय गर्ने […]

Continue Reading